Materijal označen sa DANSK

Ad-Dalaail fi hukm muwalah ahl al-ishrak

Ad-Dalaail fi hukm muwalah ahl al-ishrak

Šejh Sulejman ibn Abdullah

Det er ikke nok at man blot forlader shirk, hvis ikke man betragter udøverne af shirk som værende uden for religionen Islam. Så Shaytân har ikke blot forskønnet tilbedelsen...

Den Sande Muslim

Den Sande Muslim

Ahlu-Tawheed

Dermed begyndte krigen mellem sandhed og usandhed mellem Allah's Tilhængere og Shaytaan's tilhængere. Shaytaan tilstræb alle de metoder han var i stand til for at...

Dette er Vores Overbevisning

Dette er Vores Overbevisning

Abu Al-Fudayl Nasir Ad-Din An-Nu'aymi

Dette er en opsummeret klargørelse af hvad vi tror på og bekender os til som vores religion for Allâhs skyld, Den Mægtige og Majestætiske. Vi siger, og hos Allâh...

Kashf ash-Shubuhat

Kashf ash-Shubuhat

Šejh Abdullah ibn Muhammed ibn Abdulvehhab

Den første af dem var Nûh . Allâh sendte ham til hans folk, da de overdrev statussen af retskafne mennesker som Wadd, Suwâ'a, Yaghûth, Ya'ûq og Nasr. Den sidste...

Tawheeds Principper

Tawheeds Principper

Ahlu-Tawheed

Sheikhul-Islam ibn Taymiyyah (må Allah være ham nådig) kommenterede disse Hadith på følgende måde: "Disse Hadith gælder for de personer som siger disse ord og dør med...

Želite li biti informisani? Pratite nas...